FZO_Over

Nederland is ingedeeld in 7 FZO-regio’s

FZO verwijst naar het vroegere Fonds Ziekenhuis Opleidingen. Nederland is ingedeeld in 7 FZO-regio’s. De mbo- en hbo-verpleegkunde opleidingen vallen onder het ministerie van OCW, de andere opleidingen vallen onder het ministerie van VWS en onder toezicht van het CZO. Verderop op de pagina is meer informatie hierover te vinden. De 9 ziekenhuizen zijn vanaf 2020 gestart met een actieprogramma met drie pijlers:

3-pijlers-FZO

Wat bedoelen we met ‘de basis op orde’?

Per ziekenhuis is er een actieplan om de opleidingsinspanning die landelijk wordt vastgesteld volgens een ramingsmodel, te halen. Er is extra aandacht voor het meer opleiden, het verhogen van opleidingsrendement, en behoud van gediplomeerden. Dit is een gezamenlijk opgave van lijnmanagement en stafafdelingen. Hoewel de aanpak per ziekenhuis verschillend kan zijn, leren we van en met elkaar.

 

Samen

 • Wat we samen kunnen ontwikkelen om meer op te leiden en medewerkers te behouden in deze beroepen valt onder deze pijler.
 • Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van flexibel opleiden. CZO Flex Level is een landelijk innovatieprogramma voor de verpleegkundige vervolgopleidingen. Alle ziekenhuizen zijn het praktijkgedeelte van de opleiding flexibel aan het maken. We delen kennis met elkaar en ontwikkelen instrumenten samen.
 • We delen best practices, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van andere beroepsgroepen, anders opleiden en innovatief opleiden
 • We kijken hoe we anders en beter kunnen opleiden, ook door capaciteit van opleiden te vergroten met andere zorginstellingen, zoals Zelfstandige Behandelcentra en thuiszorg.

Coalities

 • Er zijn veel netwerken en samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met opleiden van zorgprofessionals en het behoud ervan. Wij willen deze bestaande partijen verbinden met elkaar.
  Transvorm werkt bijvoorbeeld regionaal aan de arbeidsmarkttekorten in de zorg. Dit zijn overigens niet alleen zorgprofessionals die in de ziekenhuizen werken. De samenwerking richt zich op het voorkomen van uitval tijdens opleiding, behoud, innovatie, strategische personeelsontwikkeling van zittende medewerkers en kijken hoe een flexibele schil van zorgprofessionals kan worden ingezet daar waar tijdelijk extra capaciteit nodig is.
 • In het tactisch ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant) werken lijnmanagers van onder andere ziekenhuizen, huisartsen, GGD en ambulancediensten samen aan de juiste afstemming in de zorgketen van de acute zorg. Arbeidsmarkttekorten spelen ook daar een rol. De interventies op de arbeidsmarkt tekorten zijn in samenhang met dit programma.
 • BEN OK is een regionaal samenwerkingsverband voor bij- en nascholing /voor zittende OK professionals. Samen met BEN OK kijken we ook naar de initiële opleidingen zodat we samen werken aan voldoende opleidingsplaatsen voor de OK.

  ACHTERGRONDINFORMATIE

  FZO_Achtergrondinformatie

  Voor de gesubsidieerde CZO-opleidingen worden er ramingen gemaakt door het landelijke Capaciteitsorgaan. Zij onderzoeken jaarlijks hoeveel instroom in de opleidingen nodig is, om de continuïteit van de zorg te kunnen blijven garanderen in de komende 5 tot 7 jaar. In Noord-Brabant nemen we daarnaast de niet-gesubsidieerde CZO-opleidingen mee waar een arbeidsmarkttekort is. In 2021 nam de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) de Verklaring Arbeidsmarkt Zorg aan, waar de ziekenhuizen zich landelijk verbinden om:

  • Op te leiden volgens de ramingen van het Capaciteitsorgaan
  • 10% meer stageplaatsen te bieden
  • 10% meer zorgmedewerkers te behouden.

  In dit samenwerkingsverband werken we samen aan deze opgave mét de coalitiepartners.

   

  WIE ZIJN WIJ

  FZO_Achtergrondinformatie

  Wie zijn wij

  Bestuurlijk overleg FZO-regio Noord-Brabant

  Anita Wydoodt, voorzitter, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
  Christianne Lennards, Amphia
  Thea Sybesma, Anna Ziekenhuis
  Freek Korver, Bernhoven
  Bianka Mennema-Vastenhout, Bravis
  Geranne Engwirda-Kromwijk, Catharina Ziekenhuis
  Raymond van Oosterhout, Elkerliek
  Mario Korte, Maxima Medisch Centrum

  Tactisch Opleidings-HR-overleg

  Wilma Jackson, regiocoördinator, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
  Maartje de Vos, Amphia
  Thirza Koster, Anna Ziekenhuis
  Sjan van Roosmalen-Troeijen, Bernhoven
  Esmée van den Berge, Bravis
  Jorien Oosterman, Catharina Ziekenhuis
  Ad van Beek, Elkerliek
  Monique Penturij, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  Monique Dings, Maxima Medisch Centrum

  Organisatie

  Esther Wulms, Kwartiermaker
  Liesbeth Bult, Secretaris
  Email: info@fzonoordbrabant.nl