18 januari 2023

Rapport Capaciteitsorgaan gepubliceerd

Het rapport van het Capaciteitsorgaan is gepubliceerd met de opleidingsinspanning voor 2023/2025. Opvallende zaken zijn:

Voor de anesthesiemedewerkers en operatieassistenten valt op het verschil op tussen de in-servicevariant en de HBO-VT route wat betreft het interne rendement. De uitval daar is relatief hoger voor de in-service variant omdat het gewoonlijk om schoolverlaters gaat die nog onvoldoende beeld hebben van wat ze willen worden/doen.

Boven op de huidige tekorten die moeten worden ingelopen (zoals blijkt uit de aantallen vacatures),is de verwachting dat de vraag naar beroepsbeoefenaren de komende jaren toe zal nemen.

Capaciteitsplan 2022-2025 Deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen – Capaciteitsorgaan