6 oktober 2023

Tactisch FZO-overleg

Op 6 oktober vindt van 9.30-11.00 uur het tweejaarlijks overleg van de opleidingsmanagers plaats.

Online overleg